Imię i nazwisko

Miejscowość

Telefon

Adres email

CV:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

Treść

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem niniejszego serwisu jest firma MEXEM Sp. z o.o. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych witryn lub fragmentów serwisu internetowego www.mexem.com.pl, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych należących do MEXEM Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody MEXEM Sp. z o.o.

MEXEM Sp. z o.o. dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jej stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. MEXEM Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dotyczy to również informacji udostępnianych klientom i podwykonawcom korzystającym z usług on-line takich jak: Giełda samochodów i ładunków, składanie zamówienia on-line, GPS, etc. oraz linków do stron internetowych podmiotów trzecich.

Jednocześnie MEXEM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości strony WWW bez uprzedniego informowania o tym jej użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie leży po stronie użytkownika.

Polityka prywatności

Firma MEXEM Sp. z o.o. zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych jej danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Informujemy jednocześnie, że stronę internetową firmy MEXEM Sp. z o.o. można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy MEXEM Sp. z o.o. lub mogą być prezentowane naszym klientom oraz podwykonawcom – bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

„Cookies”

Serwis internetowy www.mexem.com.pl korzysta z tzw. „cookies” oraz innych technologii identyfikacji. „Cookie” to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre „cookies” i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą „cookies”, obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku „cookie”; można też wybrać opcję blokowania „cookies”.

Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików „cookie” oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

Bezpieczeństwo i  zasady prywatności dotyczące dzieci

Firma MEXEM Sp. z o.o. zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim.

Witryna www.mexem.com.pl nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16. roku życia.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem serwisu www.mexem.com.pl prosimy kierować na adres e-mail: warszawa@mexem.com.pl

Go up