Zgodność z minimalną płacą w Niemczech

2015-01-30
54cb725cc0b1c

Regulacja w sprawie wynagrodzenia za pracę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec