Zgodność z minimalną płacą w Niemczech

2015-01-30

Regulacja w sprawie wynagrodzenia za pracę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec