Zgodność z minimalną płacą w Niemczech

2015-01-30
Dokumentacja

Regulacja w sprawie wynagrodzenia za pracę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec