Adress data

Pruszków

Main office
05-800 Pruszków ul. Parzniewska 4
tel. +48 22 738-12-00
fax +48 22 738-12-08
warszawa@mexem.com.pl
NIP: 522-000-30-84

International Shipping Department
National Shipping Department
National Shipping Department
Deputy Manager
Aleksandra Onuszkiewicz

+48 22 738-12-66
Sales Department
Finance Department
Technical Department
Warehouse

Miastko

Branch
77-200 Miastko
Kowalewice 9
tel. +48 59 857-01-00
faks +48 59 857-01-81
e-mail: miastko@mexem.com.pl
NIP: 522-000-30-84

International Shipping Department
National Shipping Department
Sales and Marketing Department
Sales Department Deputy Manager
Aleksandra Stupak

+48 59 857-01-60
Warehouse
Storage specialist
Paweł Nowicki

+48 59 857 01 65
Finance Department

Suwałki

Branch
16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 30j
Tel.: +48 87 562-71-40
Fax: +48 87 565-62-00
suwalki@mexem.com.pl
NIP: 522-000-30-84

National Shipping Department
Finance Department

MEXEM GmbH

Branch
Bauersheimer Weg 7
DE 17098 Friedland
Tel. +49 39 601 348 555
friedland@mexem.de

Member of the Board

Marcin Molak