Imię i nazwisko

Miejscowość

Telefon

Adres email

CV:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

Treść

Procedura weryfikacji podwykonawców

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług  ( ustawa z dnia 12.04.2019 Dz.U. poz.1018 ) każdy nasz podwykonawca musi mieć rozliczeniowy rachunek bankowy. Numer takiego rachunku bankowego musi być zgłoszony i zarejestrowany w elektronicznym wykazie rachunków podatników VAT, w Krajowej Agencji Skarbowej.

 

Przed rozpoczęciem współpracy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić:

 

1. Kopie dokumentów:

  • wpis do rejestru Sądu Gospodarczego/KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
  • aktualną polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika,
  • Licencję na prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego (ewentualnie krajowego).

 

2. Informacje:

  • nazwisko, imię i zajmowane stanowisko osoby zgłaszającej gotowość współpracy z MEXEM,
  • numer telefonu kontaktowego i adres e-mail,
  • listę referencyjną klientów (spedytorów) dla których ostatnio dokonywał przewozu.

 

Powyższe dokumenty i informacje są następnie weryfikowane przez pracowników firmy MEXEM i w przypadku pozytywnej weryfikacji wprowadzane do bazy danych przewoźników.

Go up