Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Telefon

  Adres email

  CV:

   Imię i nazwisko

   Telefon

   E-mail

   Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

   Treść

   Procedura weryfikacji podwykonawców

   Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług  ( ustawa z dnia 12.04.2019 Dz.U. poz.1018 ) każdy nasz podwykonawca musi mieć rozliczeniowy rachunek bankowy. Numer takiego rachunku bankowego musi być zgłoszony i zarejestrowany w elektronicznym wykazie rachunków podatników VAT, w Krajowej Agencji Skarbowej.

    

   Przed rozpoczęciem współpracy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić:

    

   1. Kopie dokumentów:

   • wpis do rejestru Sądu Gospodarczego/KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
   • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
   • potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
   • aktualną polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika,
   • Licencję na prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego (ewentualnie krajowego).

    

   2. Informacje:

   • nazwisko, imię i zajmowane stanowisko osoby zgłaszającej gotowość współpracy z MEXEM,
   • numer telefonu kontaktowego i adres e-mail,
   • listę referencyjną klientów (spedytorów) dla których ostatnio dokonywał przewozu.

    

   Powyższe dokumenty i informacje są następnie weryfikowane przez pracowników firmy MEXEM i w przypadku pozytywnej weryfikacji wprowadzane do bazy danych przewoźników.

   Go up