Imię i nazwisko

Miejscowość

Telefon

Adres email

CV:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

Treść

Ochrona środowiska i Kodeks Postępowania

ochrona_srodowiska

Ochrona środowiska naturalnego traktowana jest w naszym przedsiębiorstwie bardzo poważnie. W codziennych działaniach pracownicy MEXEM kładą szczególnie duży nacisk na minimalizowanie degradacji środowiska – zdajemy sobie sprawę, że stan naszego otoczenia zależy w równym stopniu od każdego z nas.

Naszym priorytetem w dziedzinie ochrony środowiska jest stworzenie organizacji, która w każdej sferze działania szczególną uwagę poświęca ekologicznym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu, w MEXEM nieustannie podnosimy standardy ochrony środowiska nie tylko w zakresie działalności podstawowej, ale także w pionie administracyjnym i na płaszczyźnie zarządzania organizacją.

W zakresie działalności podstawowej traktujemy priorytetowo trzy kierunki działań:

 1. efektywne wykorzystywanie zasobów;
 2. inwestycje w ekologię; oraz
 3. podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i kontrahentów MEXEM.

 

W ramach powyższych kierunków podejmujemy następujące działania:

 • wyznaczanie limitów i kontrola zużycia materiałów pędnych oraz emisji zanieczyszczeń;
 • użytkowanie produktów najwyższej jakości, poddawanych specjalistycznej utylizacji, recyclingowi lub ulegających biodegradacji;
 • segregowanie odpadów, współpraca z przedsiębiorstwem zajmującym się profesjonalną utylizacją;
 • zakup pojazdów spełniających najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska;
 • kontrola i informowanie podwykonawców o konieczności spełniania standardów ekologicznych oraz IWAY;
 • szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony środowiska oraz IWAY;
 • wykorzystywanie nowoczesnych technik oraz wiedzy z zakresu logistyki w celu projektowania najbardziej efektywnych ekologicznie rozwiązań.

 

W pionie administracyjnym obraliśmy następujące kierunki:

 1. zarządzanie zasobami;
 2. tworzenie procedur.

 

Podjęliśmy działania takie jak:

 • optymalizacja wykorzystywania zasobów (światło, woda i papier);
 • zakup produktów ulegających biodegradacji lub poddawanych recyclingowi;
 • użytkowanie energooszczędnych urządzeń;
 • opracowywanie procedur sprzyjających oszczędności zasobów.

 

Na płaszczyźnie zarządzania organizacją wyznaczyliśmy poniższe kierunki działania:

 1. strategiczne spojrzenie na zagadnienia ochrony środowiska w przedsiębiorstwie;
 2. komunikowanie potrzeby dbania o środowisko naturalne wewnątrz firmy MEXEM, a także propagowanie dobrych praktyk w kontaktach z bliższym i dalszym otoczeniem przedsiębiorstwa;
 3. kontrola dotychczasowych działań firmy w zakresie ochrony środowiska.

 

W tym zakresie podjęliśmy następujące działania:

 • szkolenia kadry zarządzającej;
 • podpisywanie umów zawierających klauzule o ochronie środowiska;
 • opracowywanie wzorów dobrych praktyk w zakresie ekologii w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • regularne zbieranie informacji zwrotnej w postaci raportów.
Go up