Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Telefon

  Adres email

  CV:

   Imię i nazwisko

   Telefon

   E-mail

   Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

   Treść

   Ochrona środowiska i Kodeks Postępowania

   ochrona_srodowiska

   Ochrona środowiska naturalnego traktowana jest w naszym przedsiębiorstwie bardzo poważnie. W codziennych działaniach pracownicy MEXEM kładą szczególnie duży nacisk na minimalizowanie degradacji środowiska – zdajemy sobie sprawę, że stan naszego otoczenia zależy w równym stopniu od każdego z nas.

   Naszym priorytetem w dziedzinie ochrony środowiska jest stworzenie organizacji, która w każdej sferze działania szczególną uwagę poświęca ekologicznym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu, w MEXEM nieustannie podnosimy standardy ochrony środowiska nie tylko w zakresie działalności podstawowej, ale także w pionie administracyjnym i na płaszczyźnie zarządzania organizacją.

   W zakresie działalności podstawowej traktujemy priorytetowo trzy kierunki działań:

   1. efektywne wykorzystywanie zasobów;
   2. inwestycje w ekologię; oraz
   3. podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i kontrahentów MEXEM.

    

   W ramach powyższych kierunków podejmujemy następujące działania:

   • wyznaczanie limitów i kontrola zużycia materiałów pędnych oraz emisji zanieczyszczeń;
   • użytkowanie produktów najwyższej jakości, poddawanych specjalistycznej utylizacji, recyclingowi lub ulegających biodegradacji;
   • segregowanie odpadów, współpraca z przedsiębiorstwem zajmującym się profesjonalną utylizacją;
   • zakup pojazdów spełniających najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska;
   • kontrola i informowanie podwykonawców o konieczności spełniania standardów ekologicznych oraz IWAY;
   • szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony środowiska oraz IWAY;
   • wykorzystywanie nowoczesnych technik oraz wiedzy z zakresu logistyki w celu projektowania najbardziej efektywnych ekologicznie rozwiązań.

    

   W pionie administracyjnym obraliśmy następujące kierunki:

   1. zarządzanie zasobami;
   2. tworzenie procedur.

    

   Podjęliśmy działania takie jak:

   • optymalizacja wykorzystywania zasobów (światło, woda i papier);
   • zakup produktów ulegających biodegradacji lub poddawanych recyclingowi;
   • użytkowanie energooszczędnych urządzeń;
   • opracowywanie procedur sprzyjających oszczędności zasobów.

    

   Na płaszczyźnie zarządzania organizacją wyznaczyliśmy poniższe kierunki działania:

   1. strategiczne spojrzenie na zagadnienia ochrony środowiska w przedsiębiorstwie;
   2. komunikowanie potrzeby dbania o środowisko naturalne wewnątrz firmy MEXEM, a także propagowanie dobrych praktyk w kontaktach z bliższym i dalszym otoczeniem przedsiębiorstwa;
   3. kontrola dotychczasowych działań firmy w zakresie ochrony środowiska.

    

   W tym zakresie podjęliśmy następujące działania:

   • szkolenia kadry zarządzającej;
   • podpisywanie umów zawierających klauzule o ochronie środowiska;
   • opracowywanie wzorów dobrych praktyk w zakresie ekologii w prowadzeniu działalności gospodarczej;
   • regularne zbieranie informacji zwrotnej w postaci raportów.
   Go up