Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Telefon

  Adres email

  CV:

   Imię i nazwisko

   Telefon

   E-mail

   Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

   Treść

   Polityka prywatności

    Polityka prywatności

    Właścicielem niniejszego serwisu jest firma MEXEM Sp. z o.o. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone.

    Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych witryn lub fragmentów serwisu internetowego www.mexem.com.pl, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych należących do MEXEM Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody MEXEM Sp. z o.o.

    MEXEM Sp. z o.o. dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jej stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. MEXEM Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dotyczy to również informacji udostępnianych klientom i podwykonawcom korzystającym z usług on-line takich jak: Giełda samochodów i ładunków, składanie zamówienia on-line, GPS, etc. oraz linków do stron internetowych podmiotów trzecich.

    Jednocześnie MEXEM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości strony WWW bez uprzedniego informowania o tym jej użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie leży po stronie użytkownika.

    Polityka prywatności

    Firma Mexem szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony www.mexem.com.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Mexem spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 51/54, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124780; NIP 522-000-30-84; Oddziały w Pruszkowie (05-800 Pruszków; ul. Parzniewskiej 4), w Miastku (77-200 Miastko; Kowalewice 9) i Suwałkach (16-400 Suwałki; ul. Pułaskiego 30j)

    Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem  nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: rodo@mexem.com.pl; pod numerem telefonu +48 22 7381225 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

    Korzystając ze strony www.mexem.com.pl, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

    Twoje dane osobowe gromadzimy:

    – w celu udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Mexem, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

    – w celu wykonania umów i zleceń, na ich podstawie, by podjąć czynności niezbędne przed ich zawarciem oraz gdy je zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

    – w celu zawarcia umowy o świadczenie naszych usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    – w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów ze świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    – w celu oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

    Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez X+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, przy czym X lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń; dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów zrealizowanych w danym roku.

    Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu trzech lat od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

    Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

    Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim, jednakże w celu zapewnienia należytego poziomu usługi do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi partnerzy handlowi uczestniczący w wykonaniu danej usługi oraz obsługująca nas firma informatyczna.

    Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

    Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

    – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

    – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

    – prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

    – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

    – prawo do przenoszenia danych;

    – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, świadczenia pomocy prawnej, przedstawienia oferty handlowej, uzyskania dostępu do naszego oprogramowania i korzystania z jego funkcjonalności.

    Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

    1. Informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej;
    2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej – wśród nich mogą być:
    3. Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
    4. Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
    5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

    Używamy ciasteczek, aby:

    – ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

    -tworzyć anonimowe statystyki strony www – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna.

    Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.

    Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

    W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

    Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

     

    Go up