Imię i nazwisko

Miejscowość

Telefon

Adres email

CV:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

Treść

Czas pracy kierowcy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr.561/2006 z dnia 15 marca 2006 roku oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004 nr 92).

 

Dzienny okres prowadzenia

Dzienny okres prowadzenia zależy od dziennych okresów odpoczynku. Dzienny okres prowadzenia nie zależy od doby ( nie jest liczony w okresie 24 godzinnym ).


Normalny dzienny okres prowadzenia
wynosi maksymalnie 9 godzin.
n.p.

4,5 godz. jazda45 min
pauza
4,5 godz. jazda

lub
n.p.

1godz. jazda15 min pauza3,5 godz. jazda30 min
pauza
4,5 godz. jazda

 


Wydłużony dzienny okres prowadzenia
wynosi maksymalnie 10 godz.
Dzienny okres prowadzenia 2 razy w tygodniu może być przedłużony do 10 godzin.
W tym wypadku tydzień oznacza okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godzinny 24:00 w niedzielę.
n.p.

4,5 godz. jazda45 min
pauza
4,5 godz. jazda45 min
pauza
1 godz. jazda

 

 

Przerwy w jeździe

Po maksymalnie 4,5 godziny prowadzenia powinna być przerwa minimum 45 minut.
Przerwę 45 minutową można podzielić na 15 minut i 30 minut / nie może być odwrotnie /

 

Dzienny czas pracy kierowcy

Na dzienny czas pracy kierowcy składa się czas prowadzenia i inne rodzaje aktywności (n.p. nadzór w czasie załadunku / rozładunku)
Dzienny czas pracy kierowcy wynosi 13 godzin. Dzienny czas pracy kierowcy może być wydłużony do 15 godzin maksymalnie 3 razy między okresami odpoczynku tygodniowego.

 

Odpoczynek dzienny

Regularny dzienny odpoczynek wynosi 11 godzin.
Skrócony dzienny odpoczynek wynosi 9 godzin. Skrócony dzienny odpoczynek może być maksymalnie 3 razy między okresami odpoczynku tygodniowego.

 

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

W ciągu jednego tygodnia łączny czas jazdy nie może przekroczyć 56 godzin, ale w ciągu 2 następujących po sobie tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Jeżeli w jednym tygodniu kierowca prowadził 56 godzin to w następnym może maksymalnie prowadzić 34 godziny.

 

Odpoczynek tygodniowy

Regularny tygodniowy odpoczynek wynosi co najmniej 45 godzin.
Skrócony tygodniowy odpoczynek wynosi co najmniej 24 godzinny, ale nie więcej niż 45 godzin.
W każdym dwutygodniowym okresie pracy kierowca powinien wykorzystać 2 pełne odpoczynki regularne po co najmniej 45 godzin lub 1 odpoczynek regularny co najmniej 45 godzin i 1 odpoczynek skrócony co najmniej 24 godzinny. Zaległą rekompensatę za odpoczynek skrócony, kierowca musi wykorzystać jednorazowo przed upływem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu w którym było skrócenie.

 

Praca dwóch kierowców

Dla dwóch kierowców maksymalny czas trwania zmiany roboczej może trwać 30 godzin. W czasie takiej zmiany kierowcy mogą wykorzystać po 9 godzin prowadzenia , a dwa razy w tygodniu po 10 godzin prowadzenia i co najmniej 9 godzin odpoczynku.

 

 

Go up