Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Telefon

  Adres email

  CV:

   Imię i nazwisko

   Telefon

   E-mail

   Oddział firmy MEXEM, do którego chcieliby Państwo skierować zapytanie:

   Treść

   Czas pracy kierowcy

   Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr.561/2006 z dnia 15 marca 2006 roku oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004 nr 92).

    

   Dzienny okres prowadzenia

   Dzienny okres prowadzenia zależy od dziennych okresów odpoczynku. Dzienny okres prowadzenia nie zależy od doby ( nie jest liczony w okresie 24 godzinnym ).


   Normalny dzienny okres prowadzenia
   wynosi maksymalnie 9 godzin.
   n.p.

   4,5 godz. jazda45 min
   pauza
   4,5 godz. jazda

   lub
   n.p.

   1godz. jazda15 min pauza3,5 godz. jazda30 min
   pauza
   4,5 godz. jazda

    


   Wydłużony dzienny okres prowadzenia
   wynosi maksymalnie 10 godz.
   Dzienny okres prowadzenia 2 razy w tygodniu może być przedłużony do 10 godzin.
   W tym wypadku tydzień oznacza okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godzinny 24:00 w niedzielę.
   n.p.

   4,5 godz. jazda45 min
   pauza
   4,5 godz. jazda45 min
   pauza
   1 godz. jazda

    

    

   Przerwy w jeździe

   Po maksymalnie 4,5 godziny prowadzenia powinna być przerwa minimum 45 minut.
   Przerwę 45 minutową można podzielić na 15 minut i 30 minut / nie może być odwrotnie /

    

   Dzienny czas pracy kierowcy

   Na dzienny czas pracy kierowcy składa się czas prowadzenia i inne rodzaje aktywności (n.p. nadzór w czasie załadunku / rozładunku)
   Dzienny czas pracy kierowcy wynosi 13 godzin. Dzienny czas pracy kierowcy może być wydłużony do 15 godzin maksymalnie 3 razy między okresami odpoczynku tygodniowego.

    

   Odpoczynek dzienny

   Regularny dzienny odpoczynek wynosi 11 godzin.
   Skrócony dzienny odpoczynek wynosi 9 godzin. Skrócony dzienny odpoczynek może być maksymalnie 3 razy między okresami odpoczynku tygodniowego.

    

   Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

   W ciągu jednego tygodnia łączny czas jazdy nie może przekroczyć 56 godzin, ale w ciągu 2 następujących po sobie tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Jeżeli w jednym tygodniu kierowca prowadził 56 godzin to w następnym może maksymalnie prowadzić 34 godziny.

    

   Odpoczynek tygodniowy

   Regularny tygodniowy odpoczynek wynosi co najmniej 45 godzin.
   Skrócony tygodniowy odpoczynek wynosi co najmniej 24 godzinny, ale nie więcej niż 45 godzin.
   W każdym dwutygodniowym okresie pracy kierowca powinien wykorzystać 2 pełne odpoczynki regularne po co najmniej 45 godzin lub 1 odpoczynek regularny co najmniej 45 godzin i 1 odpoczynek skrócony co najmniej 24 godzinny. Zaległą rekompensatę za odpoczynek skrócony, kierowca musi wykorzystać jednorazowo przed upływem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu w którym było skrócenie.

    

   Praca dwóch kierowców

   Dla dwóch kierowców maksymalny czas trwania zmiany roboczej może trwać 30 godzin. W czasie takiej zmiany kierowcy mogą wykorzystać po 9 godzin prowadzenia , a dwa razy w tygodniu po 10 godzin prowadzenia i co najmniej 9 godzin odpoczynku.

    

    

   Go up